Kind in Ontwikkeling door Multidisciplinaire samenwerking

Nieuws

 

KOM ouderkindhulp wenst u een goede jaarwisseling en een goed 2020!
Ook in  het nieuwe jaar bent u welKOM voor de beste zorg door een optimale samenwerking met elkaar!
 

Op 19 november 2019 werd er door Carine Stoffel (kinderfysiotherapeut) een workshop gegeven aan de kleuterspecialisten van het Eenbes Basisonderwijs.
Het onderwerp was de 'Motorische ontwikkeling van kleuters'.
In een interactieve setting konden de kleuterspecialisten motorische opdrachten, uit het kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandeling, ervaren.

Op 16 januari 2020 zal de volgende workshop voor de kleuterspcialisten worden verzorgd door Lily Mrofcynski (speltherapeut/systeemtherapeutisch werker)
en Imke van de Hurk (theatermaker/docent/coach). Het onderwerp is 'Hersenen en emoties'.
 

 

Welke GZ psycholoog/ orthopedagoog komt ons team versterken? 
Wil jij je werkzaamheden in je (eigen) praktijk of instelling uitbreiden met een deelname aan een samenwerkingsverband? Dan is de KOM wellicht de juiste plek.
KOM is een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op de ondersteuning van kinderen, ouders en gezinnen. KOM streeft in haar werkwijze naar optimale ontwikkelingskansen voor kinderen op motorisch, sociaal-emotioneel, creatief en/of communicatief gebied  en helpt ouders hun eigen kracht te vergroten. Wij, als hulpverleners van KOM, werken elk vanuit de eigen discipline waarbij wij zorgen voor goede afstemming met elkaar én met de omgeving van het kind en de ouders/verzorgers. http://www.kom-ouderkindhulp.nl/
Wat bieden wij?
-          Een groep enthousiaste slagvaardige professionals
-          Mogelijkheid tot intervisie
-          Multidisciplinaire aanpak van hulpvragen
-          Mogelijkheden tot huur/gebruik van praktijkruimte
 Wat vragen wij?
-          Een GZ psycholoog of orthopedagoog werkzaam bij  een (eigen) GGZ praktijk of instelling
-          Zowel ervaring met diagnostiek als met behandeling (zelf in bezit van testmateriaal)
-       Ervaring met leerproblemen en dyslexie 
-          Ervaring met doelgroep  tot 18 jaar.
-          Gericht op Heeze-Leende en omgeving
-          Teamplayer
-          Enthousiasme om met ons het samenwerkingsverband naar een hoger level te tillen.
Ben je nieuwsgierig of wil je vrijblijvend informatie: stuur een mailtje naar KOM en wij nemen contact met je op. 

 

 

 

 

PRIVACY DOCUMENT

UW PRIVACY
KOM ouderkindhulp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Met dit document willen wij u informeren hoe wij hiermee omgaan.

ALGEMEEN
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
Alle betrokken hulpverleners van KOM zijn op de hoogre van de nieuwe privacyregels.
Op de website van de praktijken heeft u inzage in de privacydocumenten.

PERSOONSGEGEVENS
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat een dossier wordt aangelegd.
Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).
Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die na uw expliciete toestemming,
zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of bij een andere betrokken behandelaar.
Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens en er wordt voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
De betrokken hulpverlener heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

DOELEINDEN
De gegevens uit het dossier kunnen na uw toestemming voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. 
-  Voor het gebruik tijdens waarneming, bij afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
-  Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
Wanneer er vanwege een andere reden gebruik gemaakt wordt van uw gegevens, dan is dat na uw expliciete toestemming.

VRAGEN
Mocht u naar aanleiding van dit document opmerkingen of vragen hebben, neem dan contact op met KOM-ouderkindhulp via info@kom-ouderkindhulp.nl

 

 

     

 

 

Terugblik zomer 2018

Het mooie weer begon al in juni en heeft met perioden van hoge temperaturen tot nu toe aangehouden.
Na deze lange zonnige zomerperiode zullen de meesten van u weer proberen in het ritme van alledag te komen.
Op 20 augustus gaan de basisscholen dan ook echt weer van start.
De medewerkers van KOM-ouderkindhulp staan weer voor u klaar om mee te denken welk aanbod het beste bij uw hulpvraag past.

U kunt ons zoals gebruikelijk bereiken via onze site info@kom-ouderkindhulp.nl of rechtstreeks via onze hulpverleners.
Ook van hen vindt u alle gegevens via onze site of via de eigen site van de betreffende hulpverlener.

Namens KOM wensen we u allen weer een goede start, een mooie nazomer en een gezellige Brabantse Dag!

 

Op 16 april 2018 organiseert Esther Nent om 19.30 uur
een gratis introductieavond Mindful ouderschap.
Zie voor meer informatie www.evenwichtskunsten.nl

Ook in de maanden september en oktober is er weer een inloopspreekuur.
Op 25 september is de kinderfysiotherapeut Carine Stoffel-van Laarhoven aanwezig
en op 26 oktober Astrid van der Stappen. Zij is ouderbegeleider en videointeractie begeleider.

We heten u van harte welkom en de koffie staat klaar!

 

Het eerste inloopspreekuur van KOM-ouderkindhulp is op 1 juni van start gegaan en wordt vervolgd!

De volgende inloopspreekuren zijn gepland op 30 juni en 7 juli, van 8.45 uur tot 10.00 uur in het
Educatief Centrum 'de nieuwe Hoeven', Spinner 2a Heeze

Op 30 juni is namens KOM aanwezig Monique Lampe en op 7 juli Lily Mrofcynski.

Voor algemene informatie, om een vraag te stellen of de nieuwe ruimte van KOM te bekijken bent u van harte welkom!
De koffie staat voor u klaar!!!

KOM-ouderkindhulp start inloopspreekuur op eigen locatie aan de Spinner in Heeze!
 
KOM-ouderkindhulp is een groep samenwerkende praktijken uit Heeze-Leende en omgeving. 
Alle KOM - leden werken individueel en samen op het terrein van hulp aan kind, jongere en omgeving. KOM is volop in beweging!
Omdat alle KOM - leden samenwerken, wordt er met regelmaat vergaderd. Ook tussentijds zoeken de leden niet alleen elkaar, maar ook collega’s buiten het samenwerkingsverband op. Langzamerhand ontstond daardoor de behoefte aan een eigen plek in onze gemeente.
Een ruimte, waar KOM voor iedereen gemakkelijk te vinden is.
 
Die plek is er nu: vanaf 1 mei is KOM ook te vinden in het “Educatief centrum de Nieuwe Hoeven”, ofwel “de Spinner” zoals de meeste Heezenaren zeggen. 
KOM zit daar op de bovenverdieping, maar heeft geen eigen telefoonnummer. 
Alle leden blijven uitsluitend via hun praktijk bereikbaar. 
 
De bezetting is gestart met:
 
Maandagochtend:  
Monique Lampe, GZ-psycholoog/orthopedagoog; 
Astrid van der Stappen, ouderbegeleider/video - interactiebegeleider;                                        
Ria van den Enden, orthopedagoog/psychosociaal therapeut, remedial teacher. 
Zij zijn afwisselend aanwezig..
Dinsdagochtend:  
Janneke Grouls, GZ-psycholoog/orthopedagoog.
Dinsdagmiddag:  
Lily Mrofcynski, speltherapeut.
Woensdagochtend:
Wilma Verschuren, logopediste
Vrijdagochtend :  
Monique Lampe, Astrid van der Stappen en Ria van den Enden (afwisselend aanwezig).
Vrijdagmiddag:
Lily Mrofcynski. 
 
Carine Stoffel, kinderfysiotherapeut/pedagoog, Angela de Werdt, psycholoog en PRI-therapeut en Esther Nent, sociaal pedagogisch werker
kunnen op afspraak aanwezig zijn. 
 
Nu KOM een eigen ruimte heeft, kan het maandelijks kosteloos inloopspreekuur van start gaan en wel op elke eerste vrijdag van de maand van 8.45 u. tot 10.00 u. 
Iedereen die vragen heeft over kinderen, jongeren, gezin, onderwijs en opvoeding, kan zonder afspraak binnenlopen.
Er is op dat tijdstip een KOM - lid aanwezig, dat de vraag kan bekijken en mee kan denken over oplossingen.  
Ook kan informatie over KOM worden gegeven. 
Natuurlijk is een inloopspreekuur iets anders dan een gesprek op afspraak en moet er op de tijd worden gelet. 
Maar iedereen is welKOM om een eerste stap te zetten naar een antwoord of naar hulp!
Het eerste inloopspreekuur is op vrijdag 2 juni a.s. van 8.45 u. tot 10.00 u. en het volgende spreekuur is op vrijdag 7 juli a.s. op dezelfde tijd.
 
 
 
 
 
 
 

 

KOM is woensdag 5 oktober vertegenwoordigd op de Dag van het jonge kind! Van 13.30 uur tot 16.00 uur is er voor jonge kinderen uit de gemeente Heeze-Leende-Sterksel en hun ouders/verzorgers van alles te beleven in ‘t Perron. In het kader van de Week van de opvoeding hebben diverse organisaties die direct betrokken zijn bij de opvoeding, scholing en opvang van dreumes, peuters en kleuters een afwisselend en actief programma samengesteld op de Dag van het jonge kind.

Het nieuwe schooljaar 2016-2017 is weer begonnen.
Het team van KOM wenst iedereen een hele goede start toe!
 

KOM-ouderkindhulp heeft zich tijdens een speeddate tussen het PlusTeam Geldrop, CMD Geldrop en diverse zorgaanbieders uit de regio gepresenteerd.
Een uiterst zinvolle bijeenkomst waarbij door middel van korte gesprekken kennis werd gemaakt en kennis werd uitgewisseld.
 

In het kader van het landelijke programma BoekStart organiseert Bibliotheek de Kempen filiaal Heeze op zaterdag 7 november om 10.30 uur de workshop Spelenderwijs.
Deze workshop is voor ouders/grootouders/verzorgers van kinderen van 0-2 jaar. Gedurende een half uur zullen Wilma Verschuren-Zomers (logpedist) en Carine Stoffel-van Laarhoven (kinderfysiotherapeut en Master Pedagoog) tips en praktische oefeningen geven op welke manier u de luistervaardigheid van uw kindje kunt stimuleren.
Voor meer info www.boekstart.nl
 

 

Met trots presenteren wij de nieuwe website van KOM-ouderkindhulp. De website met een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op de ondersteuning van kinderen, ouders en gezinnen 2