Kind in Ontwikkeling door Multidisciplinaire samenwerkingJanneke Grouls (GZ-psycholoog/Orthopedagoog)

Wie ben ik

Ik ben Janneke Grouls, getrouwd en moeder van twee jonge kinderen.
Na mijn HBO studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) heb ik Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de universiteit van Nijmegen. In juli 2007 ben ik begonnen als orthopedagoog bij een tweedelijns fullservicentrum voor jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. In 2013 heb ik mijn registratie als gezondheidszorgpsycholoog behaald.

Met ingang van april 2015 ben ik mijn eigen praktijk gestart:

 Inoa, brengt ouder en kind samen

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling, namelijk het vormgeven van een eigen praktijk waar het jonge kind met zijn ouder(s) centraal staat en waar laagdrempelige, preventieve en kortdurende ondersteuning en behandeling verkregen kan worden. 

Mijn werkwijze

In mijn werk ga ik uit van de Infant Mental Health visie:

‘De essentie van Infant Mental Health ligt in het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie om de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren’.

Wanneer er zorgen bestaan over een baby of een (zeer) jong kind zijn ouder- en kindfactoren vaak moeilijk te onderscheiden. Ze zijn daarnaast onlosmakelijk met elkaar verbonden, aangezien een baby afhankelijk is van de ouder(s) om in leven te blijven en zich te ontwikkelen. Daarbij verloopt de ontwikkeling van een kind in de eerste levensjaren zeer snel. Het is daarom van belang eventuele zorgen tijdig te onderkennen en daar hulp voor te zoeken. Dit om te voorkomen dat de ouder-kind relatie en/of het ouderschap (verder) onder druk komt te staan.

Na aanmelding vindt er een eerste contact plaats, de intake. Het is gewenst dat het aangemelde kind hier eveneens bij aanwezig is. Dit gesprek staat in het teken van kennismaking met elkaar. Daarnaast worden zorgen en vragen van de ouder(s) besproken, maar wordt ook gekeken naar zaken die juist wel goed gaan om vandaar uit zicht te krijgen op de krachten en beschermende factoren binnen een gezin en/ of de ouder-kind relatie. Aan het einde van de intake zal uitgesproken worden of er sprake is van wederzijdse afstemming op grond waarvan de behandeling plaats kan vinden. 
Uitgaande van de vragen van ouders gaan we samen op zoek naar de manier om de ouder(s) weer in hun kracht te zetten, de hechtingsrelatie tussen ouder(s) en kind te versterken en het kind te ondersteunen in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. 


Contactgegevens


Janneke Grouls 

Praktijkadres: 
Ouder Kind Centrum
Europaweg 99
5707 CL Helmond

Op maandag, dinsdag en donderdag ben ik telefonisch bereikbaar op het nummer 06-39615066. Mocht ik de telefoon niet kunnen beantwoorden, spreek dan gerust een boodschap in. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug. 
U kunt ook een mail sturen naar info@inoaouderenkind.nl

Zie voor meer informatie mijn website www.inoaouderenkind.nl of kijk op www.ouderkindcentrum.com 

 


Informatie
 • kinderen in de leeftijd van -10 maanden tot zes jaar en hun ouders 

  'Inoa, brengt ouder en kind samen' biedt hulp bij: 
  - rouw over een verlieservaring binnen de zwangerschap 
  - somberheid gerelateerd aan de zwangerschap of zorgen over het ongeboren kind 
  - vragen over het aanstaande vader- of moederschap
  - angst voor de bevalling 
  - de vraag of je van je ongeboren kindje kunt houden
  - slaapproblemen, huilen, eetproblemen, driftbuien, teruggetrokken gedrag, druk gedrag, niet luisteren bij kinderen van 0-6 jaar 
  - zorgen over het sociaal-emotioneel welbevinden van je kind 
  - (psychische) problemen bij de ouder(s) die van invloed lijken te zijn op het welbevinden van het kind 
   
 • kinderen en volwassenen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt en hiervan hinder ondervinden in de dagelijkse praktijk 
 • kinderen en ouders die moeilijkheden ervaren in de hechtingsrelatie, bijvoorbeeld in het geval van adoptie- of pleegouderschap 

Postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog (RINO Eindhoven)
Pedagogische Wetenschappen (Radboud Universiteit Nijmegen) 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Fontys Eindhoven) 

Om mezelf te blijven ontwikkelen en mijn vakinhoudelijke kennis en kunde te actualiseren volg ik diverse cursussen en congressen. 

Als GZ-psycholoog ben ik lid van de NVGzP en aspirant lid van de Vereniging EMDR Nederland.
Ik ben BIG-geregistreerd (BIG nummer 79917877325)
Mijn AGB code als hulpverlener: 06-291106

 

 • zorg voor het jonge kind (-10 maanden tot 6 jaar) 
 • Infant Mental Health visie 
 • hechtingsproblematiek 
 • traumabehandeling (inclusief pré-verbaal trauma) 

De praktijk heeft, in het kader van de transitie jeugdzorg, een contract met de Peelgemeenten (Helmond, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel), de gemeente Eindhoven, de Kempengemeente (Bergeijk, Bladel, Reusel-de Mierden en Eersel), de A2 gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard) en de BOV-gemeenten (Best, Oirschot en Veldhoven).
Wanneer u in een van deze gemeenten woonachtig bent, volstaat een doorverwijzing van de huisarts/ kinderarts/ jeugdarts om de zorg vergoed te krijgen. Tevens kan door een opvoedondersteuner direct een beschikking worden afgegeven. 

Op dit moment loopt de aanvraag van een contract met de Dommel (Nuenen, Geldrop - Mierlo, Son en Breugel, Waalre). Woont u in een van deze gemeenten, dan wordt de zorg momenteel nog niet vanuit de gemeente vergoed. 

Indien u niet in een van bovenstaande gemeenten woonachtig bent, kunt u ervoor kiezen om de zorg zelf te betalen. Hierbij dient u rekening te houden met een uurtarief van 85 euro (inclusief BTW).
Indien u als ouder zorg bij mij ontvangt, kunt u de nota indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Afhankelijk van de verzekering krijgt u een deel van de kosten vergoed. 
Voel u vrij om contact met mij op te nemen met vragen over vergoeding van de zorg.