Kind in Ontwikkeling door Multidisciplinaire samenwerkingCarine Stoffel-van Laarhoven (Kinderfysiotherapeut/Pedagoog)

Wie ben ik

Ik ben Carine Stoffel-van Laarhoven, moeder van inmiddels 2 volwassen dochters en al vele jaren werkzaam bij Fysiotherapiepraktijk B-Fysic Gestel en Coevering. Deze praktijk is gevestigd in ‘Gezondheidscentrum Coevering’ in Geldrop.
Na de reguliere opleiding fysiotherapie te Breda heb ik me in Utrecht gespecialiseerd tot kinderfysiotherapeut. Verdere scholing binnen de kinderfysiotherapie heeft geleid tot specialisaties in verschillende ontwikkelingsproblemen (zie doelgroepen). Na de verdieping binnen de kinderfysiotherapie heb ik gezocht naar wat juist een verbreding binnen mijn werkveld zou kunnen geven. Derhalve ben ik in Tilburg Pedagogiek gaan studeren en in 2012 afgestudeerd als Master Pedagoog (specialisatie richting Ambulant/Residentiële Orthopedagogiek) met als afstudeeropdracht een onderzoek naar de opvoedingsbeleving, -belasting en -beoordeling bij ouders van kinderen met zowel motorische- als gedragsproblemen. De combinatie van kinderfysiotherapie en pedagogiek maakt dat ik met een brede kijk heb op ontwikkelingsproblematiek binnen het bewegend functioneren van kinderen. 
Ik ben geregistreerd kinderfysiotherapeut bij de NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie) en aangesloten bij het VOBZ (Vroegtijdige Onderkenning en Behandeling van Zuigelingen) en RVFK (Regionale Vereniging voor Kinderfysiotherapeuten).
 
Mijn werkwijze

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Als kinderfysiotherapeut ben je gespecialiseerde op het gebied van de motorische ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van nul tot achttien jaar. 

De kinderfysiotherapeut is deskundig om een oordeel te geven over mogelijke problematiek van het bewegend functioneren en motorisch leren van het kind en in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken. 
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat vanzelf en zonder problemen. Soms duurt het echter langer om bepaalde vaardigheden te leren of verloopt de ontwikkeling anders of beneden het gemiddelde. De kinderfysiotherapeut behandelt hulpvraag- en doelgericht om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van een kind te vergroten.
De behandeling is er op gericht om met behulp van oefenmateriaal plezier te hebben in het bewegen en om spelenderwijs bepaalde motorische functies te ‘oefenen’.
 
De combinatie van kinderfysiotherapie en pedagogiek geeft me de mogelijkheid om de ontwikkelingsproblematiek binnen het bewegend functioneren van het kind vanuit een breed perspectief te benaderen.
 
Daarnaast ben ik ZitmetPit! therapeut. Als Zit met Pit! therapeut leer ik kinderen, leerkrachten en ouders alles  over goed zitten, gezond bewegen en gezond gedrag rondom beeldschermgebruik.
 


Contactgegevens


Praktijk voor Kinderfysiotherapie 

B-Fysic Gestel en Coevering Geldrop
Winkelcentrum Coevering 30
5665 GA Geldrop
040-2853287
www.fysiotherapiecoevering.nl
cstoffel@b-fysic.nl
 

Informatie

 Voorbeelden van indicaties bij baby’s en peuters:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrie in houding en/of beweging
 • Voorkeurshouding al dan niet met schedelvervorming
 • Billenschuiven/tenenlopen
 • Prematuriteit
 • Ontwikkelingsproblemen bij Down/Angelmann/Rettsyndroom
 • Neurologische stoornissen
 • Hypotonie (verminderde kracht) en hypermobiliteit (vergrote beweeglijkheid)
 • Orthopedische problemen
 
Voorbeelden van indicaties bij schoolgaande kinderen
 
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Problemen bij kleutervaardigheden
 • Schrijfproblemen
 • Orthopedische problemen
 • Houdingsproblemen
 • Lage of hoge spierspanning
 • Het onhandige kind (DCD)
 • Ademhalingsproblemen
 • Sensomotorische problemen
 

Afgestudeerd aan:

Academie voor Fysiotherapie “West-Brabant” Breda
Opleiding voor Kinderfysiotherapie Hogeschool Midden Nederland Utrecht
Master of Education (Pedagogiek, richting ambulant-residentieel orthopadagoog) Hogeschool Tilburg
 
 • Dysfunctie en pathologie bij 0-2 jaar
 • Asymmetrische zuigeling met schedelvervorming
 • Kinderen met meervoudige ontwikkelingsproblemen (motoriek en gedrag)
 • Kinderen met schrijfproblemen
 • Syndroom gebonden ontwikkelingsproblematiek 
 • ZitmetPit! therapeut

Kinderfysiotherapie wordt 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering zonder gevolgen voor het eigen risico. Daarna is er vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.

U kunt een afspraak maken met een verwijzing van een arts of specialist maar ook zonder verwijzing via de mogelijkheid Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (bij voorbeeld wanneer uzelf of uw kind een hulpvraag heeft of op advies van school en/of een andere hulpverlener) een afspraak wilt maken.