Kind in Ontwikkeling door Multidisciplinaire samenwerkingLily Mrofcynski (Speltherapeut/ systeemtherapeutisch werker (io)/ Jeugd- en gezinsprofessional)

Wie ben ik

Ik ben Lily Mrofcynski en ben eigenaar van de Praktijk voor Kind en Gezin.
Mijn prakrijk is geopend van maandag t/m donderdagochtend. Op dinsdag werk ik in Helmond; de andere dagen in Heeze.

Sinds 1998  ben ik werkzaam als speltherapeut. Aanvnakelijk in dienstverband, vanaf 2001 heb ik een eigen praktijk.
Omdat ik steeds meer merkte dat speltherapie effectiever is, als ook het gehele 'systeem' rondom het kind wordt meegenomen, ben ik de opleiding tot systeemtherapeutisch werker gaan doen. Deze wordt met het laatste supervisi-traject in mei 2020 volldig afgerond.

Mijn werkwijze

Ouders en kinderen worden samen uitgenosigd voor de eerste gesprek(-ken). Er is aandacht voor ieders zorgen én voor wat er wel goed gaat. Want in dat laatste zitten de kracht en de oplossingen. 
De sessies kunnen in verschillende samenstellingen plaatsvinden: kind alleen, broertjes en zusjes; kinderen met ouder(s).
Iemand is immers niet alleen. Er is altijd een relatie met en reactie op een ander. Ieder gezinslid staat op zijn beurt ook in relatie met het Probleem(-gedrag) en reageert daar op een eigen manier op. De gezinssessies kunnen  inzicht geven in dergelijke patronen.

Ouders kunnen na verwijzing door een arts; opvoedondersteuner vanuit de gemeente, maar ook op eigen initiatief contact opnemen.

Een speelse aanpak wordt ingezet bij therapie en bij begeleiding van kind en gezin met diverse problematiek. 

https://www.praktijkvoorkindengezin.nl/

 

 


Contactgegevens


Lily Mrofcynski
Kind en Gezin


Atlas 1
5592 PJ Heeze

06-19167538
https://www.praktijkvoorkindengezin.nl/
info@praktijkvoorkindengezin.nl

 

Informatie

 Voor kinderen en gezinnen waarbij sprake is van (tijdelijk) verstoorde interactiepatronen omdat één of meerdere gezinsleden:

  • zich verdrietig, angstig, boos of onzeker voelen
  • kampen met een moeilijk te verwerken verlies
  • last heeft van onverklaarbare lichamelijke klachten
  • moeite hebben met het aangaan en/ of onderhouden van sociale contacten

 

 

Na mijn opleiding HBO-J heb ik enkel jaren daarna de post-HBO opleiding "Praktijkbegeleiding" gevolgd.
In 1998 ontving ik het post-HBO diploma speltherapie. 
In 2018 kreeg ik mijn diploma EMDR -therapeut en ben ik lid van de vereniging van Samenwerkende EMDR therapeuten.

Eind 2019 heb ik het theoretisch deel van de opleiding syteemtherapeutisch werker bij de RINO in Utrecht afgerond. De verplichte supervisietrajecten rond ik af in mei 2020. 
Vanaf januari 2020 ben ik weer opnieuw voor vijf jaar geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional SKJ.

Alle kinderen en hun gezin zijn welkom.
Wanneer tijdens de eerste gesprekken blijkt dat een andere vorm van hulpverlening beter aansluit bij wat het kind en gezin nodig hebben dan wordt dit met de ouders besproken en vervolgens gezocht naar ieen passende vorm van hulpverleing. Dit kan iemand binnen, maar ook buiten KOM zijn.
Er is een goede samenwerking met de jeugdteams van de verschillende gemeentes waarmee ik een contract heb.
 

 

In het kader van de transitie Jeugdzorg heb ik contracten met de 21 regio-gemeentes (Eindhoven eo). Dat betekent dat inwoners van de gemeentes na verwijzing de behandeling of begeleiding betaald kunnen krijgen door deze gemeentes.
 

Vanwege mijn registraties bij de diverse beroepsverenigingen (FVB/ NVPA) wordt behandeling/ begeleiding deels vergoed vanuit het aanvullend pakket van veel zorgverzekeraars.