Kind in Ontwikkeling door Multidisciplinaire samenwerkingLily Mrofcynski (Speltherapeut/ Jeugdzorgwerker)

Wie ben ik

Ik ben Lily Mrofcynski, getrouwd en moeder van inmiddels vier volwassen kinderen.
In 1998 heb ik mijn diploma speltherapie behaald.
Na enkele jaren als speltherapeut te hebben gewerkt binnen instellingen en het speciaal onderwijs, heb ik in 2001 de deuren geopend van mijn eigen praktijk.

Sinds september 2016 is de praktijk uitgebreid en verrijkt met een zelfstandig werkende dramatherapeut: Imke van den Hurk

Mijn werkwijze

Ouders kunnen na verwijzing door een arts; CJG; opvoedondersteuner, maar ook op eigen initiatief contact opnemen.
Na een intakegesprek met beide ouders en een aantal spelcontacten met het kind worden werkdoelen voor therapie of ondersteuning opgesteld.

Spelen wordt ingezet bij therapie en bij begeleiding van diverse problematiek. Het therapeutisch spel is een vorm van hulpverlening, die geschikt is voor kinderen/ jeugdigen van 3 tot 16 jaar.
Het gebruik van spelmateriaal kan ook ingezet worden bij hulp bij functioneringsproblemen.

Een (spel-)verhaal maken kan een gemakkelijkere manier zijn om met een probleem bezeg te zijn dan erover te praten.

www.speltherapie-heeze.nl ("spelen als therapie")

 

 


Contactgegevens


Praktijk voor Speltherapie
Lily Mrofcynski
Atlas 1
5592 PJ Heeze
040-8486504
06-19167538
www.speltherapie-heeze.nl
lilymrofcynski@speltherapie-heeze.nl

 

Informatie

 Voor kinderen:

  • die zich vaak verdrietig, angstig, boos of onzeker voelen
  • met een moeilijk te verwerken verlies
  • met onverklaarbare lichamelijke klachten
  • die moeite hebben met het aangaan en/ of onderhouden van sociale contacten

 

www.speltherapie-heeze.nl ("voor wie?")

 

Na mijn opleiding HBO-J heb ik enkel jaren daarna de post-HBO opleiding "Praktijkbegeleiding" gevolgd.
In 1998 ontving ik het post-HBO diploma speltherapie. 
In de jaren die volgden heb ik me voortdurend bij-en nageschoold op het gebied van speltherapie en kontekstueel werken. Daarmee heb ik me behalve in de speltherapeutische vaardigheden ook verder ontwikkeld in de begeleiding van belangrijke personen om het kind heen.

 

Alle kinderen en hun gezin zijn welkom.
Wanneer in de intakeperiode blijkt dat een andere vorm van hulpverlening beter aansluit bij wat het kind en gezin nodig hebben dan wordt dit met de ouders besproken en vervolgens gezocht naar iemand die beter past. Dit kan iemand binnen, maar ook buiten KOM zijn.
De Praktijk voor Speltherapie heeft inmiddels een groot en betrouwbaar netwerk opgebouwd.

www.speltherapie-heeze.nl ("samenwerkingspartners")

Sinds 2017 ben ik EMDR Master Practitioner

 

In het kader van de transitie Jeugdzorg heb ik contracten met de 21 SRE-gemeentes (Eindhoven eo). Dat betekent dat inwoners van de gemeentes behorende bij de Dommelvalle en Peel 6.1 na verwijzing door oa de huisarts de behandeling betaald krijgen door deze gemeentes.
Voor begeleiding/ ondersteuning heb ik sinds 2017 een contract met Eindhoven en de A2 gemeentes. Neemt u gerust contact met mij op voor meer informatie.
Wanneer er voor kinderen uit deze gemeentes therapie nodig is, kan dit worden aangeboden in onderaannemerschap en in nauwe samenwerking met Janneke Grouls (GZ-psycholoog)

Vanwege mijn registraties bij de diverse beroepsverenigingen wordt speltherapie deels vergoed vanuit het aanvullend pakket van veel zorgverzekeraars.

www.speltherapie-heeze.nl ("vergoedingen")