Kind in Ontwikkeling door Multidisciplinaire samenwerkingLily Mrofcynski (Speltherapeut/ Jeugdzorgwerker)

Wie ben ik

Ik ben Lily Mrofcynski, getrouwd en moeder van inmiddels vier volwassen kinderen.
In 1998 heb ik mijn diploma speltherapie behaald.
Na enkele jaren als speltherapeut te hebben gewerkt binnen instellingen en het speciaal onderwijs, heb ik in 2001 de deuren geopend van mijn eigen praktijk.

De ontwikkeling van een kind kan pas echt herstellen wanneer het gezin(systeem) om het kind zich ook herstelt. Om die reden ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in het 'systemisch' werken en volg ik op dit moment de opleiding tot systemisch werker. 

Sinds september 2016 is de praktijk uitgebreid en verrijkt met een zelfstandig werkende dramatherapeut: Imke van den Hurk

Mijn werkwijze

Het therapeutisch spel is een vorm van hulpverlening, die geschikt is voor kinderen/ jeugdigen vanaf 3 jaar en het gezin om hen heen.

Ouders kunnen na verwijzing door een arts; CJG; opvoedondersteuner, maar ook op eigen initiatief contact opnemen.
Na een intakegesprek met bij voorkeur beide ouders en een aantal (spel-)contacten met het kind/ gezin worden werkdoelen voor therapie of ondersteuning opgesteld.
Informatie vanuit school en andere betrokken hulpverleners is belangrijk en aanvullend.

Een speelse aanpak wordt ingezet bij therapie en bij begeleiding van kind en gezin met diverse problematiek. 

www.speltherapie-heeze.nl ("spelen als therapie")

 

 


Contactgegevens


Lily Mrofcynski
Kind en Gezin


Atlas 1
5592 PJ Heeze
040-8486504
06-19167538
www.speltherapie-heeze.nl
lilymrofcynski@speltherapie-heeze.nl

 

Informatie

 Voor kinderen en gezinnen waarbij sprake is van (tijdelijk) verstoorde interactiepatronen omdat één of meerdere gezinsleden:

  • zich verdrietig, angstig, boos of onzeker voelen
  • kampen met een moeilijk te verwerken verlies
  • last heeft van onverklaarbare lichamelijke klachten
  • moeite hebben met het aangaan en/ of onderhouden van sociale contacten

www.speltherapie-heeze.nl ("voor wie?")

 

Na mijn opleiding HBO-J heb ik enkel jaren daarna de post-HBO opleiding "Praktijkbegeleiding" gevolgd.
In 1998 ontving ik het post-HBO diploma speltherapie. 
In de jaren die volgden heb ik me voortdurend bij-en nageschoold op het gebied van speltherapie en kontekstueel werken. Daarmee heb ik me behalve in de speltherapeutische vaardigheden ook verder ontwikkeld in de begeleiding van belangrijke personen om het kind heen.

 

Alle kinderen en hun gezin zijn welkom.
Wanneer in de intakeperiode blijkt dat een andere vorm van hulpverlening beter aansluit bij wat het kind en gezin nodig hebben dan wordt dit met de ouders besproken en vervolgens gezocht naar iemand die beter past. Dit kan iemand binnen, maar ook buiten KOM zijn.
De Praktijk voor Speltherapie heeft inmiddels een groot en betrouwbaar netwerk opgebouwd.

www.speltherapie-heeze.nl ("samenwerkingspartners")

Sinds 2017 ben ik EMDR Master Practitioner

Geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional SKJ

 

In het kader van de transitie Jeugdzorg heb ik contracten met de 21 SRE-gemeentes (Eindhoven eo). Dat betekent dat inwoners van de gemeentes behorende bij de Dommelvalle en Peel 6.1 na verwijzing door oa de huisarts de behandeling betaald krijgen door deze gemeentes.
Voor begeleiding/ ondersteuning heb ik sinds 2017 een contract met Eindhoven en de A2 gemeentes. Neemt u gerust contact met mij op voor meer informatie.
Wanneer er voor kinderen uit deze gemeentes therapie nodig is, kan dit worden aangeboden in onderaannemerschap en in nauwe samenwerking met Janneke Grouls (GZ-psycholoog)

Vanwege mijn registraties bij de diverse beroepsverenigingen wordt speltherapie deels vergoed vanuit het aanvullend pakket van veel zorgverzekeraars.

www.speltherapie-heeze.nl ("vergoedingen")