Kind in Ontwikkeling door Multidisciplinaire samenwerkingRia van den Enden (Orthopedagoog/Psychosociaal therapeut/Remedial teacher)

Wie ben ik

Ik ben Ria en woon al ruim 25 jaar in het mooie Heeze. Altijd al ben ik geïnteresseerd in speciale mensen, mensen met een vraag over hun levenspad. Uit eigen ervaring weet ik, dat ons levenspad niet altijd gemakkelijk begaanbaar is. Er kunnen zich situaties en problemen voordoen, die veel energie van ons vragen. We weten er niet altijd raad mee. Dan kan het heel fijn zijn, als er iemand een stukje meegaat met ons. Soms is het gemakkelijker als dat een persoon is, die wat verder van ons af staat. Want wie verder weg staat, heeft vaak ook beter overzicht. Ik ben geïnteresseerd in hoe mensen iets leren, want daarin laten ze zich zien als persoon. Ook vind ik creativiteit belangrijk, zoals tekenen en schilderen. Want woorden kunnen nog zo prachtig klinken, een beeld (zoals schilderij of tekening) vertelt vaak de echte waarheid. Verder ben ik bezig met bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. ik heb mogen ontdekken, dat je je alleen kunt ontwikkelen als je je eerst bewust bent van wat je nu doet en ervaart. Mensen zijn heel verschillend in hun doen en laten, maar ook in de manier waarop ze ervaren. Zelf ben ik hoog gevoelig en moeder van een eveneens hoog gevoelige dochter. Daarom weet ik als geen ander wat ervaringen met iemand kunnen doen. ik ben dan ook trots en blij, dat ik alles wat ik geleerd heb over mijn levenspad, mag doorgeven aan anderen.
 

Mijn werkwijze

Mijn praktijk heet Wings O & O. Deze naam heeft te maken met de twee kanten ervan. De eerste O staat voor "onderwijs". Deze kant van de praktijk richt zich op onderwijsvragen. Bijvoorbeeld vragen over leerproblemen van korte duur. Hierbij kan het gaan om tijdelijk vastlopen met rekenen of spelling in de basisschool. Of om problemen met huiswerk op de middelbare school. Ook kan het gaan om leerproblemen, die langer begeleiding nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie, die op leren en leven van mensen een grote impact kunnen hebben. De andere O staat voor "opvoeding", een andere kant van de praktijk. Hier is bijvoorbeeld ouderbegeleiding te vinden, want ouders hebben soms vragen over opvoeden. Ook psycho- educatie is een onderdeel: kinderen, jongeren en hun ouders leren wat een bepaalde diagnose precies betekent en hoe ermee kan worden omgegaan. Begeleiding op het gebied van trauma, rouw en verlies hoort er ook bij. En ook: ondersteuning van jongvolwassenen, die vastlopen in hun studie of op een ander levensgebied. Een speciale plek heeft het werken met moeders. Kortom....de praktijk is breed opgezet en dat hoort ook zo! Immers..zo is ook het leven. Welke begeleiding ook wordt ingezet, altijd staat de cliënt als persoon centraal. De cliënt loopt immers zijn pad op zijn eigen manier.De begeleiding helpt hem om dicht bij zichzelf te komen en vanuit die basis door te gaan.


Contactgegevens


Wings O & O,
Piet Smuldersstraat 30,
5591 JD Heeze.
Tel. 040- 2824119
Mobiel 06-12110051
E: info@wings-o-o.nl
W: wings-o-o.nl.

Informatie
 • Kinderen, jongeren en jong-volwassenen tot ongeveer 25 jaar.
 • Hun ouders en opvoeders.
 • Leerkrachten en scholen.
 • Kortom..iedereen die vragen heeft over het terrein, waarop mijn praktijk actief is! Het komt namelijk voor, dat er mensen komen die je niet meteen verwacht. Vaak blijkt hun vraag dan toch prima in de praktijk te passen. Er wordt o.a. ook met volwassenen gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld met moeders, die overbelast zijn en soms in een burn-out terechtkomen.
 • PABO (opleiding voor onderwijzers).
 • M.O.-A en M.O.-B Orthopedagogiek, gelijkwaardig aan Master of Education MEd.
 • Allerlei bijscholing om de ontwikkelingen in het vak te blijven volgen, zoals de training "DSM IV/V in de praktijk" aan het Dutch University College in Amersfoort. Een belangrijke plek neemt in de bijscholing op het gebied van trauma, rouw en verlies. Waarom? Verlies komt voor op alle terreinen van het leven. Niet alleen bij overlijden van iemand, maar ook in situaties zoals verhuizing of verlies van gezondheid. Deze bijscholing doe ik regelmatig bij Expertisecentrum" omgaan met verlies" van Riet Fiddelaers in Heeze. Ik heb bijvoorbeeld trainingen en symposia gevolgd op het gebied van kinderen en jongeren als nabestaanden na zelfdoding; rouw bij overlijden van broer of zus; complex verlies, complexe rouw; trauma van wieg tot volwassenheid; Verlies in Beeld, werken met duplo-materiaal rond verlies. Op 8 en 9 februari 2017 heb ik een seminar gevolgd bij Riet Fiddelaers : "traumasensitief werken met kinderen". Hierbij lag de focus op herkennen van extreme stress en traumatisch regeren bij kinderen en dan specifiek op fysiek reageren. Verder werd veel aandacht besteed aan helende activiteiten.Zie hiervoor ook: specialisatie.
 • Remedial teaching/huiswerkbegeleiding. Bij remedial teaching valt te denken aan kortdurende begeleiding, bijvoorbeeld wanneer kinderen en jongeren even vastlopen met een bepaald vak. Of wanneer iemand lang ziek geweest is en veel heeft gemist op school. Dan is er de begeleiding die langer loopt, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van dyslexie of dyscalculie . Maar wat het ook is, altijd is zorg op maat belangrijk. Er zijn geen vaste plannen, altijd wordt er samen met kind/jongere, ouders en school gekeken naar wat er nodig is. Ook wordt er altijd samen gekeken naar wanneer het traject wordt afgerond.
 • Leren omgaan met stoornissen zoals ADD/ADHD. Bij een vraag over autisme verwijs ik graag door naar collega's die hierin meer thuis zijn.
 • Psychosociale therapie op diverse gebieden waaronder trauma, rouw en verlies. Deze begeleiding is gebaseerd op allerlei trainingen , die ik in de loop der jaren heb gevolgd op dit gebied. Mijn interesse hierin is allereerst ontstaan vanuit mijn eigen levensverhaal. Bovendien bleek vanaf de start van de praktijk, hoe verweven rouw en verlies zijn met alle gebieden van ons leven. En hoeveel dit voorkomt! Op dit terrein werk ik sinds 2014 ook aan psychosociale therapie van ACNES-patiënten. De ACNES-patiënt heeft te maken met flinke buikpijn, die ook in de vorm van aanvallen kan komen. Deze pijn kan lijken op die bij andere medische klachten, waardoor de diagnose vaak pas na jaren gesteld kan worden. Deze mensen hebben niet alleen een groot medisch verhaal bij zich, ook de impact op sociaal-emotioneel gebied is enorm. Ik heb in 2014-2015 een ACNES-patiënt mogen begeleiden van de terugkeer naar het "normale"leven. Dat heeft me zo geraakt, dat ik besloten heb mijn praktijk voor deze mensen open te stellen. Hiervoor werk ik samen met enkele artsen van Solvimax, het expertisecentrum van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven (http://www.solvimax.nl). l
 • Leren omgaan met hoog gevoeligheid. Dit is een begrip, dat vooral de laatste jaren op allerlei manieren wordt gebruikt. En vaak niet op de juiste manier: een hoog gevoelig mens is een gewoon mens, maar dan met een groot vermogen om anderen aan te voelen en in te schatten. Hij is ingesteld op anderen en weet de sfeer in een situatie te interpreteren, weet vaak ook wat nodig is om deze te verbeteren. Het is logisch, dat hij hierdoor soms overprikkeld raakt. Toch is dit overprikkeld raken zeker niet de meest kenmerkende eigenschap van hoog gevoeligheid. Dat zijn zijn creativiteit, interesse in de wereld en de mensen en het goed kunnen inschatten van anderen. Net als iedereen moet ook de hoog gevoelige mens leren omgaan met zijn talenten, soms is daar ondersteuning bij nodig. En daardoor kan hij zijn talenten dan nog beter ontplooien waardoor ze tot hun recht komen in zijn functioneren!
 • Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. We kennen allemaal wel situaties in ons leven, die ons intensief raken. Deze hoeven niet altijd te maken te hebben met ingrijpende gebeurtenissen zoals een ongeluk of het overlijden van iemand. Het kan bijvoorbeeld het moment zijn, dat een van de kinderen naar de brugklas gaat. We blijven er dan mee bezig en weten er niet goed raad mee. Dat kan het moment zijn, om aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling. Want die gebeurtenis is er niet voor niets. Hij geeft niet aan, dat er vanalles mis gaat met ons. Hij schudt ons wakker. We krijgen het signaal dat we iets zouden kunnen leren over onszelf en over hoe we in het leven staan. Op die momenten kan het heel fijn zijn, als er iemand een tijdje meeloopt. En samen met ons gaat zoeken, naar wat die signalen voor ons betekenen. Dat is bewustwording...en de verandering die we daarna maken, heet persoonlijke ontwikkeling. Hij kan ons leven enorm verrijken en aanvullen. Begeleiding op dit vlak wordt op maat gemaakt. Hij kan worden aangeboden aan kinderen, jongeren en volwassenen!

Ik ben lid van de NVPA en dus geregistreerd als psychosociaal therapeut/registertherapeut BCZ. Dit betekent, dat alleen de psychosociale therapie in deze praktijk wordt vergoed ( mits mensen passend verzekerd zijn). Ook ben ik lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers). Dit lidmaatschap biedt geen mogelijkheden tot vergoeding van de r.t.