Kind in Ontwikkeling door Multidisciplinaire samenwerking

Nieuws

 

KOM ouderkindhulp heeft een nieuw teamlid.!
Met Esther Pollmann is het aantal hulpverleners van KOM uitgebreid en kunnen we meer diensten aanbieden.
Functies en specialisaties kunt u vinden bij haar profiel.

Het team van KOM-ouderkindhulp wenst u een heel goed en gezond 2021.
Een nieuw en hoopvol jaar waarin we weer volop in beweging mogen en kunnen zijn!

 De volgende 4 Tips

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

De huidige thuisblijfsituatie zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouder mee om? Met deze tien tips hopen we een eerste richting te geven.

Zorg goed voor jezelf en elkaar

Als ouder is het altijd heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. In deze situatie is dat nog veel belangrijker, maar misschien wel lastiger dan normaal. Sta hier bij stil. Wat betekent goed voor jezelf zorgen voor jou? En hoe zorg jij dat je daar zo goed mogelijk aan toe komt? Spreek er ook met elkaar over. Iedereen heeft momenten en dingen voor zichzelf nodig. Geef elkaar aan wat je hierin fijn vindt.

Zoek én bied steun

Probeer niet alles alleen op te lossen. Een situatie als deze is beter te behappen door dit samen te doen. Vraag anderen hoe zij bepaalde knelpunten omgaan en leer van elkaar. Humor helpt. Plan indien nodig ‘stoom afblaas telefoontjes’ met vrienden of kennissen, maar wees je bewust dat er kinderen kunnen meeluisteren.

Steun vragen is niet altijd makkelijk en lang niet voor iedereen is een ondersteunend netwerk vanzelfsprekend. Stuur een appje, bel aan of doe een kaartje in de bus bij gezinnen in jouw omgeving. Laat weten dat ze er niet alleen voor staan en dat opvoedknelpunten horen bij deze uitzonderlijke situatie. Kijk naar elkaar om en steun elkaar als dat nodig is.

Laat de kinderen meedenken en helpen

Kinderen vinden het leuk om te helpen en mee te denken met hun ouders en komen hierbij vaak met onverwachte oplossingen. Het is ook goed voor hun ontwikkeling en het helpt hen om beter met moeilijke dingen om te gaan. Weet daarbij dat kinderen meer geneigd zijn om mee te werken aan activiteiten die ze mee hebben verzonnen. Denk hierbij aan het gezamenlijk opstellen van dagritme/structuur, de activiteiten en de gezinsregels. Laat kinderen ook, eventueel met jouw hulp, hun eigen dagindeling maken.

Tot slot: Vertrouw op de veerkracht van je kinderen

Kinderen zijn over het algemeen heel veerkrachtig. Daarvoor hebben zij de liefdevolle steun van een volwassene nodig. Een volwassene die hun vragen serieus neemt en beantwoordt, die zorgen wegneemt en het goede voorbeeld geeft. Kinderen die op deze manier gesteund worden kunnen over het algemeen goed genoeg omgaan met veranderingen. Investeer juist in deze periode in de band met je kind met knuffels, liefde en aandacht.

 

 Vandaag de volgende 3 tips!

Praat als gezin met elkaar over de situatie en maak samen afspraken
Beantwoord met elkaar de vragen: Wat vraagt deze situatie van ons als gezin? Wat zou lastig kunnen worden en hoe lossen we dat dan op? Wat vinden we belangrijk om samen af te spreken? Doe dit zo veel mogelijk samen met je kinderen.
Bereid jezelf voor op lastige momenten. Maak bijvoorbeeld een lijst van vrienden die je kind kan bellen om even te kletsen, een lijstje met anti-verveel activiteiten en een digitale lijst met knutselideeën. Hierbij kun je natuurlijk gebruik maken van alle mooie initiatieven die aangeboden worden. Maar weet dat vervelende momenten en momenten met verveling nooit helemaal te vermijden zijn. Ze horen bij het gewone leven, coronavirus of niet.
Zorg voor dagritme én afwisseling
Kinderen die zich niet vervelen zijn gezelliger en luisteren beter. Zorg daarom voor beweeg-, rust-, leer en beeldschermmomenten. Plan de dag niet helemaal vol. Houd voldoende tijd vrij voor zelfstandig spelen of een spontaan plan. Maar heb ook altijd een aantal activiteiten achter de hand tegen verveling. Er zijn via social media veel initiatieven die ouders helpen bij het indelen van de dag. Denk aan creatieve knutsel of beweegideeën, wetenschappelijke proefjes voor thuis of voorbeelden van challenges die vrienden digitaal met elkaar aangaan. Maak hier gebruik van en zorg dat je een lijstje met ideeën klaar hebt om op terug te kunnen vallen. Kijk ook of je met elkaar taken kan doen in het huishouden, zoals samen koken, schoonmaken, de was opvouwen. Het helpt ook als daar vaak vaste momenten voor zijn.
Maak onderscheid tussen werktijd, schooltijd en vrije tijd
Zorg zoveel als mogelijk voor een duidelijke scheiding tussen werktijd, schooltijd en leuke tijd met de kinderen. Als je alles tegelijkertijd probeert te doen, doe je eigenlijk iedereen te kort. Een heldere scheiding tussen werktijd en vrije tijd kan zorgen voor rust. Kinderen weten wanneer ze je wel of niet kunnen storen én er zijn momenten waarop je niet alle ballen in de lucht hoeft te houden.
Maak, als dit in jouw situatie kan, afspraken over werktijden en een afwisselende taakverdeling voor werken en zorgtaken met je partner, een steun- of buurgezin en je werkgever. Als kinderen wat ouder zijn, dan kun je jouw werktijd misschien combineren met hun schooltijd. Zorg wel dat je beschikbaar bent voor schoolse vragen en dat er geen belangrijke telefoongesprekken tussendoor komen. Krijg je zo’n gesprek wel, zeg dan tegen de beller 'Ik help m’n kind even met schoolwerk, ik bel zo terug!’ of tegen je kind 'Dit telefoontje is belangrijk voor mijn werk, ik kom zo bij je terug, oké?'

 

Tot slot: Vertrouw op de veerkracht van je kinderen

 De situatie waar we momenteel met zijn allen inzitten is voor iedereen nieuw. Alles wat vanzelfsprekend was, lijkt opeens weg.


Hoe ga je daar als ouder mee om? Hoe houd je de balans tussen dagritme en afwisseling?
Hoe zorg je goed voor jezelf en goed voor elkaar?

KOM, het samenwerkingsverband van een aantal praktijken van jeugdhulpverleners uit Heeze en omgeving, wil de komende periode een bijdrage leveren aan het beantwoorden van deze vragen.
Niet alleen met tips en adviezen, maar vooral met ideeën om samen met de kinderen de dag op een positieve manier af te sluiten of juist op te starten.

Iedere dag zal er een nieuwe activiteit op de website komen te staan. Zodat er op den duur een lijst is met spelletjes, knutselideeën, verhalen, kleurplaten, puzzels voor kinderen van allerlei leeftijden én hun ouders.
Wie weet ontstaan daar weer nieuwe ideeën uit.
We zijn benieuwd!
 

Vandaag de eerste vier tips! 

Bron: Nederlands Jeugdinstituut  

De huidige thuisblijfsituatie zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouder mee om? Met deze tien tips hopen we een eerste richting te geven.
Realistische verwachtingen hebben
Heb realistische verwachtingen van jezelf, je kinderen, je partner en de situatie. De situatie is nieuw voor iedereen. Praat met elkaar, maak een plan, maar wees ook flexibel dus durf af te wijken van je plan af als dat nodig is. Mocht je kind bijvoorbeeld sneller klaar zijn met schoolwerk dan verwacht, val dan terug op je eerder gemaakte lijstje met leuke activiteiten. Kortom heb realistische verwachtingen, wees flexibel en deel je zorgen. Maar vooral: wees mild voor jezelf en anderen.
Blijf kalm en geef het goede voorbeeld
Het langdurig met elkaar thuis moeten blijven is een nieuwe situatie voor iedereen. Kinderen kijken in nieuwe situaties naar hun ouders en andere rolmodellen en stemmen hun reactie af op dat voorbeeldgedrag. Blijf daarom kalm en geef het goede voorbeeld.
Fysieke afstand is geen sociale afstand
Contact met anderen is voor mensen heel belangrijk en voor kinderen essentieel. Door de huidige situatie lijkt moeilijker om in contact te blijven met mensen buiten het gezin. Houd op andere wijze contact met klasgenoten, vrienden en familie. Zorg dat dit contact in verschillende activiteiten van jullie gezin voorkomt: dineer samen met opa en oma via skype. Doe thuiswerk online, samen met vriendjes. Maak een gekke video voor een zieke kennis en verzend deze online. Er zijn ook veel mogelijkheden om online met elkaar spelletjes te doen. Zeker voor pubers is contact met vrienden heel belangrijk. Stimuleer ze dat op andere manieren te doen dan bij elkaar te zijn.
Benoem wat er goed gaat en vier dit
Vertel elkaar aan het eind van de dag wat je leuk vond aan de dag en wat er goed ging. We doen dit allemaal voor het eerst, met alle uitdagingen die daarbij horen. Oog hebben voor wat er goed gaat geeft een goed gevoel.
Vier de succesvolle momenten als onderdeel van jullie thuis-school-werk-schema. Zorg voor een bijzonder ontbijt, maak een dansje met elkaar, verras elkaar met een lief briefje onder het hoofdkussen of lees een extra boekje of hoofdstuk voor.
 
Tot slot: Vertrouw op de veerkracht van je kinderen

 

 

KOM ouderkindhulp wenst u een goede jaarwisseling en een goed 2020!
Ook in  het nieuwe jaar bent u welKOM voor de beste zorg door een optimale samenwerking met elkaar!
 

Op 19 november 2019 werd er door Carine Stoffel (kinderfysiotherapeut) een workshop gegeven aan de kleuterspecialisten van het Eenbes Basisonderwijs.
Het onderwerp was de 'Motorische ontwikkeling van kleuters'.
In een interactieve setting konden de kleuterspecialisten motorische opdrachten, uit het kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandeling, ervaren.

Op 16 januari 2020 zal de volgende workshop voor de kleuterspcialisten worden verzorgd door Lily Mrofcynski (speltherapeut/systeemtherapeutisch werker)
en Imke van de Hurk (theatermaker/docent/coach). Het onderwerp is 'Hersenen en emoties'.
 

 

PRIVACY DOCUMENT

UW PRIVACY
KOM ouderkindhulp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Met dit document willen wij u informeren hoe wij hiermee omgaan.

ALGEMEEN
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
Alle betrokken hulpverleners van KOM zijn op de hoogre van de nieuwe privacyregels.
Op de website van de praktijken heeft u inzage in de privacydocumenten.

PERSOONSGEGEVENS
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat een dossier wordt aangelegd.
Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).
Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die na uw expliciete toestemming,
zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of bij een andere betrokken behandelaar.
Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens en er wordt voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
De betrokken hulpverlener heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

DOELEINDEN
De gegevens uit het dossier kunnen na uw toestemming voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. 
-  Voor het gebruik tijdens waarneming, bij afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
-  Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
Wanneer er vanwege een andere reden gebruik gemaakt wordt van uw gegevens, dan is dat na uw expliciete toestemming.

VRAGEN
Mocht u naar aanleiding van dit document opmerkingen of vragen hebben, neem dan contact op met KOM-ouderkindhulp via info@kom-ouderkindhulp.nl

 

 

     

 

 

Op 16 april 2018 organiseert Esther Nent om 19.30 uur
een gratis introductieavond Mindful ouderschap.
Zie voor meer informatie www.evenwichtskunsten.nl

Ook in de maanden september en oktober is er weer een inloopspreekuur.
Op 25 september is de kinderfysiotherapeut Carine Stoffel-van Laarhoven aanwezig
en op 26 oktober Astrid van der Stappen. Zij is ouderbegeleider en videointeractie begeleider.

We heten u van harte welkom en de koffie staat klaar!

 

KOM-ouderkindhulp start inloopspreekuur op eigen locatie aan de Spinner in Heeze!
 
KOM-ouderkindhulp is een groep samenwerkende praktijken uit Heeze-Leende en omgeving. 
Alle KOM - leden werken individueel en samen op het terrein van hulp aan kind, jongere en omgeving. KOM is volop in beweging!
Omdat alle KOM - leden samenwerken, wordt er met regelmaat vergaderd. Ook tussentijds zoeken de leden niet alleen elkaar, maar ook collega’s buiten het samenwerkingsverband op. Langzamerhand ontstond daardoor de behoefte aan een eigen plek in onze gemeente.
Een ruimte, waar KOM voor iedereen gemakkelijk te vinden is.
 
Die plek is er nu: vanaf 1 mei is KOM ook te vinden in het “Educatief centrum de Nieuwe Hoeven”, ofwel “de Spinner” zoals de meeste Heezenaren zeggen. 
KOM zit daar op de bovenverdieping, maar heeft geen eigen telefoonnummer. 
Alle leden blijven uitsluitend via hun praktijk bereikbaar. 
 
De bezetting is gestart met:
 
Maandagochtend:  
Monique Lampe, GZ-psycholoog/orthopedagoog; 
Astrid van der Stappen, ouderbegeleider/video - interactiebegeleider;                                        
Ria van den Enden, orthopedagoog/psychosociaal therapeut, remedial teacher. 
Zij zijn afwisselend aanwezig..
Dinsdagochtend:  
Janneke Grouls, GZ-psycholoog/orthopedagoog.
Dinsdagmiddag:  
Lily Mrofcynski, speltherapeut.
Woensdagochtend:
Wilma Verschuren, logopediste
Vrijdagochtend :  
Monique Lampe, Astrid van der Stappen en Ria van den Enden (afwisselend aanwezig).
Vrijdagmiddag:
Lily Mrofcynski. 
 
Carine Stoffel, kinderfysiotherapeut/pedagoog, Angela de Werdt, psycholoog en PRI-therapeut en Esther Nent, sociaal pedagogisch werker
kunnen op afspraak aanwezig zijn. 
 
Nu KOM een eigen ruimte heeft, kan het maandelijks kosteloos inloopspreekuur van start gaan en wel op elke eerste vrijdag van de maand van 8.45 u. tot 10.00 u. 
Iedereen die vragen heeft over kinderen, jongeren, gezin, onderwijs en opvoeding, kan zonder afspraak binnenlopen.
Er is op dat tijdstip een KOM - lid aanwezig, dat de vraag kan bekijken en mee kan denken over oplossingen.  
Ook kan informatie over KOM worden gegeven. 
Natuurlijk is een inloopspreekuur iets anders dan een gesprek op afspraak en moet er op de tijd worden gelet. 
Maar iedereen is welKOM om een eerste stap te zetten naar een antwoord of naar hulp!
Het eerste inloopspreekuur is op vrijdag 2 juni a.s. van 8.45 u. tot 10.00 u. en het volgende spreekuur is op vrijdag 7 juli a.s. op dezelfde tijd.
 
 
 
 
 
 
 

 

Met trots presenteren wij de nieuwe website van KOM-ouderkindhulp. De website met een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op de ondersteuning van kinderen, ouders en gezinnen 2