Kind in Ontwikkeling door Multidisciplinaire samenwerkingMieke Havik (Haptotherapeut/Kinder-Haptotherapeut/EMDR-therapeut)

Wie ben ik

Ik ben Mieke Havik, ik ben moeder van drie dochters. De jongste woont nog thuis. Na jaren actief te zijn geweest als wielrenster, ik was in 1984 de eerste vrouw in de gele trui en ik schreef ook een wereldrecord op mijn naam. Na de topsport ben ik me gaan specialiseren in de Haptonomie. In de topsport werd ik vaak geconfronteerd met mijn eigen grenzen en in de topsport was Ted Troost actief, als Haptonoom. Toen heette dat nog zo. Later is het Haptotherapeut geworden. Mijn achtergrond als cultureel en maatschappelijk werkster gaven mij de mogelijkheid om de opleiding tot Haptotherapeut te gaan volgen. Dit ben ik gaan doen in Doorn. In 1999 ben ik naar Geldrop gekomen, waar ik aanvankelijk als Haptotherapeute in het Anna Ziekenhuis kwam. Bij het Medisch Trainingscentrum. Wij zijn verhuisd naar Heeze in 2003. Daar ging ik verder met mijn praktijk aan de Rul, in Heeze. In 2006 haalde ik de aantekening Kinderhaptotherapie, vanaf toen kwamen er steeds meer kinderen in de praktijk. Vaak samen met ouders.

Mijn werkwijze

Wat gebeurt er tijdens een sessie haptotherapie?
Als kinderhaptotherapeut zal ik samen met ouders en kind uitzoeken hoe het kind omgaat met emoties, waar de spanning in zijn lijf zit en welke mogelijkheden het zelf heeft om dit op te lossen. Kinderen verstaan de taal van het aanraken meestal gemakkelijker dan volwassenen. Ze zijn nog in staat om puur te voelen zonder daarbij meteen een verstandelijk oordeel klaar te hebben. Door middel van de affectieve aanraking en de bevestiging kan het kind weer veiligheid en stevigheid in zijn eigen lijf ervaren en vertrouwen opbouwen. Als het kind een goeie verbinding heeft met zichzelf kan het weer contact maken met de buitenwereld. Zo leert het weer te vertrouwen op wat het van binnen voelt en hoe het dit kan uiten. De aanpak is speels. Veel bewegingsoefeningen en aanrakingsspelletjes. Daarnaast is er ruimte voor het verwerken van verdriet, het leren omgaan met boosheid en weer gaan herkennen van wat goed of prettig voelt.

Samenwerking met ouders
Van nature raken ouders hun kind aan en als deze aanraking liefdevol en bevestigend is, leggen de ouders hiermee de basis voor een veilige hechting. Het kind ontwikkeld dan een basisgevoel van veiligheid en zelfvertrouwen en is in staat om de buitenwereld tegemoet te treden. Maar in ieder kinderleven kunnen er momenten komen dat een kind onzeker is en worstelt met zijn gevoelend. Soms gaat het kind dan contact vermijden en komt het in een isolement. Het kan ook zijn dat het zijn gevoel van onzekerheid overschreeuwt met onaangepast en lastig gedrag. Veiligheid is dan de eerste voorwaarde voor een kind om zich opnieuw open te stellen voor aanraking en contact. Het kind kan dan ontdekken dat het wordt gezien en verstaan deer zijn ouders en mensen om hem heen. Zoveel mogelijk betrekken we in de kinderhaptotherapie de ouders bij de behandeling. Zij zijn immers de mensen die hun kind het beste kennen en hen proberen op te voeden. Wat we tijdens de sessies ontdekken en inzetten kan door de ouders thuis verder begeleid en ondersteund worden.


Contactgegevens


Mieke Havik Haptonomie
Rul 3
5591 TV Heeze
06-20545990
www.miekehavikhaptonomie.nl
miekehavik@gmail.com

Informatie
- Kleuters
- Schoolkinderen
- Tieners 
- Jonge volwassenen
- Volwassenen

Na de sociale academie, maatschappelijk- en cultureel werk, heb ik de academie voor Haptonomie in Doorn gevolgd. Ik heb vervolgens de kinderaantekening gehaald. Ik ben aangesloten bij de vereniging van Haptotherapeuten, onder registratienummer 319A. Verder ben ik in 2018 afgestudeerd als EMDR-therapeute. Certificaatnummer 06968.

Voor verdere achtergrondinformatie kunt u kijken op mijn website.
 
De behandelingen worden voor een groot deel vergoed door de meeste zorgverzekeraars, in de aanvullende verzekering. Kijk goed bij uw eigen verzekering wat het maximale aantal behandelingen is.
 
Kijk voor de  nadere informatie hierover op; www.haptotherapeute-vvh.nl/vergoedingen.